موفقیت شاعران خراسانی دركرمانشاه

 اسامی برگزيدگان اولين جشنواره‌ی سراسری با عنوان «شاعران كودك و كودكان شاعر» اعلام شد.

در ميان اسامي برگزيدگان نام چند تن از شاعران جوان خراسان به چشم مي خورد.

اين موفقيت را به اين دوستان تبريك مي گوييم:اسدالله اسحاقی، منيره هاشمی، مهدی چناری، عصمت اسلامی،رضا فلاح بجنوردی، پريسا مقصودی، عباسعلی سپاهی يونسی و بهاره تقوی .

/ 6 نظر / 27 بازدید
مونا زنده دل

صد بار گفتم بچّه را در خانه های خالی نگذار در پنج ِ عمودی که می رود بالا که ... . . . به روزم

جواد كليدري

مگر نه اين كه خراسان آفتاب برآمدان سخن است؟! مگر فراموش كرده اي همين دو ـ سه سال قبل در شهر كرد از ۱۷ مقام كشوري در مسابقات شعر و داستان و مطالعه و تحقيق، ۱۱ رتبه اش را خراساني ها درو كردند. خود ِ تو هم كه بودي. بلا!

آرش شفاعی

شهر کرد؟ من؟

عليرضا بديع

سلام بر آرش عزيز . جوادخان با منه . راست می گه چندسال پيش .... يادش به خير جوونی هامون ...

عباس عشقی

يونسی شهر عاشقان شهر نمکين خراسان